Management Board
Director


ZHANG   Hongtai

  Committee   

Members   ZHAO Xiaojin             XIA Gang              SHI Pingyan           GE Yujun       


  ZHOU Hong             CHEN Hong          WANG Zuowei          LU Jun         


    SONG Haifeng            LI Hongyu            LI Xiangyang       ZHANG Nu