Management Board
Director


ZHANG   Hongtai

  Committee   

Members ZHAO Xiaojin            LI Ming               LI Zhongbao              SHI Pingyan   


  ZHOU Hong             CHEN Hong        WANG Zuowei            LI Jie               


     SONG Haifeng          JIN Sheng           HUANG Xianlong       CHEN Jianjun